Узагальнений перелік обов’язків арбітражного керуючого в процедурі розпорядження майном

Перелік складається з 40 пунктів.

Міністерство юстиції України повідомило, що департамент з питань банкрутства розробив узагальнений перелік обов’язків арбітражного керуючого  в процедурі розпорядження майном. Перелік оприлюднили у пресслужбі Мін’юсту.

«Перелік подаємо далі:

1. Подати до призначення розпорядником майна до господарського суду заяву, в якій зазначити, що арбітражний керуючий не належить до осіб, зазначених у частині третій статті 28 Кодексу (абз. 8, ч. 3 ст. 28 *);

2. Отримати (в разі його відсутності) допуск до державної таємниці у встановленому законом порядку, при виконанні повноважень на підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею (ч. 4 ст. 10 *);

3. Здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог (п. 7, ч. 2 ст. 12 *);

4. Здійснювати процедуру розпорядження майном з дня призначення господарським судом арбітражного керуючого розпорядником майна (абз. 20, ст. 1 *);

5. Вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів (п. 9, ч. 2 ст. 12 *);

6. Невідкладно повідомляти господарському суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, про наявність конфлікту інтересів (п. 9, ч. 2 ст. 12 *);

7. Створювати умови для проведення перевірки дотримання арбітражним керуючим вимог законодавства (п. 6, ч. 2 ст. 12 *);

8. Вести і подавати статистичну звітність, оперативну звітність та інформацію (Порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації), затвердженим наказом МЮУ від 18. 01. 2013 №130/5; Порядок подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації), затвердженим наказом МЮУ від 18. 02. 2020 №593/5) (ч. 6 ст. 31 *);

9. Здійснювати контроль за стягненням грошових коштів з рахунку боржника в установі банку за вимогами кредиторів за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію, крім випадків, передбачених статтею 94 Кодексу (абз. 4, ч. 5 ст. 41 *);

10. Розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому Кодексом порядку (абз. 2, ч. 3 ст. 44 *);

11. З урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником, повністю або частково визнати їх або відхилити з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомити заявників і господарський суд (не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення 30-денного строку, який рахується з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство) (ч. 5 ст. 45 *);

12. Подати до суду (не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення 30-денного строку, який рахується з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство) письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам (ч. 5 ст. 45 *);

13. Повідомити окремо господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв – згідно з даними обліку боржника (абз. 1, ч. 8 ст. 45 *);

14. Повідомити окремо господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника (абз. 2, ч. 8 ст. 45 *);

15. Вести реєстр вимог кредиторів (Вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затверджені наказом МЮУ від 17.08.2020 № 2778/5, зареєстрованим в МЮУ 17.08.2020 за № 793/3507) (абз. 3, ч. 3 ст. 44 *);

16. Внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром (абз. 1, ч. 8 ст. 45 *);

17. Внести за результатами попереднього засідання господарського суду до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов’язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги (абз. 8, ч. 2 ст. 47 *);

18. Надати особі, яка виявила намір погасити вимоги кредиторів, реєстр вимог кредиторів для одночасного погашення всіх вимог кредиторів (абз. 2, ч. 7 ст. 42 *);

19. Повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог (абз. 4, ч. 3 ст. 44 *);

20. Повідомити відповідний орган або особу, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходженням його майна про запровадження господарським судом мораторію на задоволення вимог кредиторів (ч. 2 ст. 41 *);

21. Вжити заходів для захисту майна боржника (абз. 5, ч. 3 ст. 44 *);

22. Провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника (Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого наказом МЮУ від 10.09.2020 № 3105/5, зареєстрованим в МЮУ 10. 09. 2020 за № 872/35155, та Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14, із змінами) (абз. 6, ч. 3 ст. 44, п. 3, ч. 2, ст.12 *);

23. Подати результати аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію (п. 3, ч. 2 ст. 12 *);

24. Виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства у відповідності до Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361) (абз. 7, ч. 3 ст. 44 *);

25. Скликати збори і комітет кредиторів, та організовувати проведення їх засідань (абз. 8, ч. 3 ст. 44 *);

26. Скликати на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів збори кредиторів та провести їх протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання (абз. 2, ч. 3 ст. 48 *);

27. Письмово повідомити (протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду) кредиторів згідно з реєстром, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів (перших) (абз. 1, ч. 1 ст. 48, абз. 1, ч. 2, ст. 48 *);

28. Організувати проведення зборів кредиторів та комітету у встановлену господарським судом дату, зазначену в ухвалі, постановленій за результатами попереднього засідання (абз. 3, ч. 2 ст. 47, абз. 1, ч. 1, ст. 48 *);

29. Скликати та організувати проведення засідання повторних перших зборів кредиторів (протягом двох тижнів), якщо перші збори не відбулись через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів (абз. 1, ч. 2 ст. 48 *);

30. Скликати та організувати проведення засідання наступних після повторних перших зборів кредиторів (протягом двох тижнів), якщо повторні перші збори не відбулись через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів (абз. 1, ч. 2 ст. 48 *);

31. Повідомляти завчасно орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів (комітету) кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків (ч. 5 ст. 28 *);

32. Надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність (абз. 10, ч. 3 ст. 44 *);

33. Здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі (абз. 10, ч. 3 ст. 44 *);

34. Провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство (Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879) (абз. 11, ч. 3 ст. 44 *);

35. Розробити за участю боржника план санації боржника за можливості проведення санації боржника (примірна форма, затверджена наказом МЮУ від 24.10.2019 № 3558/5) (абз. 12, ч. 3 ст. 44, ч. 10, ст. 45 *);

36. Подати план санації боржника на розгляд зборів кредиторів (абз. 12, ч. 3 ст. 44, ч. 10, ст. 45 *);

37. Прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності від керівника боржника, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду (протягом трьох днів з дня постановлення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника або органів управління боржника) (ч. 13 ст. 44, ч. 3, ст. 40 *);

38. Звітувати не менше одного разу на два місяці на засіданнях комітету кредиторів про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат (абз. 1, ч. 6 ст. 30 *);

39. Подавати не менш як один раз на два місяці комітету кредиторів звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат, а в частині витрат, що стосуються заставного майна, — перед забезпеченим кредитором (абз. 1, ч. 6 ст. 30 *);

40. Подати за п’ять днів до закінчення процедури розпорядження майном до господарського суду звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном (абз. 3, ч. 6 ст. 30 *).

* Положення Кодексу України з процедур банкрутства», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про умови, розмір та підстави виникнення в арбітражного керуючого права на отримання додаткової грошової винагороди: постанова КГС ВС.

Джерело