Оголосили конкурс на посаду директора комунального закладу «Рожищенська музична школа» Рожищенської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Рожищенська музична школа» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області

1. Найменування і місцезнаходження закладу:

комунальний заклад «Рожищенська музична школа»;

вул. Драгоманова, 8, м. Рожище, Луцький район, Волинська область, Україна, поштовий індекс 45101

2. Найменування посади та умови праці:

Директор комунального закладу «Рожищенська музична школа».

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

3. Вимоги до кандидата на посаду директора КЗ «Рожищенська музична школа» відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури Рожищенської міської ради:

1. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

— за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

— має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

— є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

4. Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

для участі в конкурсі подаються такі документи, відповідно до п. 9.1, 9.2 Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури Рожищенської міської ради:

— заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомість про наявність чи відсутність судимості;

— копії документа, що посвідчують особу, копії документа про вищу освіту;

— довідка про судимість;

— два рекомендаційні листи складені в довільній формі;

— мотиваційний лист складений у довільній формі;

— копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або почесного звання, характеристика, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, CD та DVD-записи тощо (за бажанням).

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Визначені у цьому пункті документи подаються особою протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу головному спеціалісту з питань культури гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: 45101, Волинська область, Луцький район, м. Рожище, вул. Драгоманова, 10.

5. Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення:

Конкурс відбудеться 20 червня 2024 року в приміщенні гуманітарного відділу Рожищенської міської ради за адресою: Волинська область, Луцький район, м. Рожище, вул. Грушевського, 27.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Школи на один і п’ять років.

6. Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

Пашковська Оксана Миколаївна, gv.kyltyra@gmail.com

7. Умови проведення конкурсу:

Згідно Закону України «Про культуру», рішення Рожищенської міської ради від 26 березня 2021 року № 6/22 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури Рожищенської міської ради та типового контракту з керівником закладу культури Рожищенської міської ради».

Джерело