Асоціація міст України презентувала Концепцію відновлення місцевого самоврядування

Концепцію відновлення місцевого самоврядування України затверджено Правлінням Асоціації міст України. АМУ спільно з міжнародними партнерами, пропонуємо наступний крок для продовження розвитку демократії.

Концепція відновлення місцевого самоврядування України одночасно визначає завдання за двома напрямками:

  • створення для мешканців достойних умов в кожній громаді в усіх сферах життя;
  • формування демократичної системи доброго урядування на всіх рівнях.

При цьому в Концепції визначені вимоги до створення достойних умов для мешканців у наступних сферах:

1.1. освіта та культура,

1.2. медичне та соціальне обслуговування,

1.3. містобудування та інфраструктура,

1.4. житлово-комунальне господарство,

1.5. регіональний розвиток,

1.6. безпека.

Створення дієвої партисипативної системи доброго урядування на місцевому рівні передбачає визначені в Концепції:

2.1. обсяг і повноваження місцевого самоврядування,

2.2. підзвітність й підконтрольність муніципальної влади,

2.3. демократію на місцях,

2.4. забезпечення якісних консультацій,

2.5. міжмуніципальне співробітництво,

2.6. місцевий економічний розвиток.

Передбачено два етапи реалізації Концепції та проведення реформи:

  • перший етап – під час воєнного стану, до Перемоги України;
  • другий етап – протягом десяти років після Перемоги.

Другий етап реалізації Концепції передбачає конкретні рішення в такій послідовності:

1. максимально швидка відмова від військових адміністрацій, місцеві вибори;

2. інституційне та фінансове забезпечення роботи органів місцевого самоврядування;

3. реконструкція місцевої інфраструктури;

4. спроможність всіх муніципалітетів забезпечувати мешканців якісними й доступними послугами;

5. створені умови для повноцінного демократичного місцевого самоврядування.

Концепція передбачає 19 конкретних показників (критеріїв) віддачі та результатів, сформовані з врахуванням Рекомендацій ОЕСР щодо покращення системи вимірювання результатів роботи муніципалітетів в Україні, які складуть комплексну структуру моніторингу та оцінки майбутніх змін.

Концепція відновлення місцевого самоврядування України враховує пропозиції:

— Професора Георга Мільбрадта, Спеціального посланника Уряду ФРН з питань децентралізації, доброго урядування та публічної служби;

— Ніколаус-Комніноса Хлєпаса, віцеголови Групи незалежних експертів з питань Європейської Хартії місцевого самоврядування Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи;

— Ради європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR);

— озвучені на зустрічі Європейського альянсу міст та регіонів для відбудови України Європейського комітету регіонів 8 грудня 2023 року.

Джерело